Arty Hälsa – AI-baserat beslutsstöd för ledningsgrupper

Nu lanseras Arty Hälsa en AI-baserad omvärldsbevakare skräddarsydd för läkemedelsbranschen. Tjänsten är utvecklad av Reform Society tillsammans med Lif- de forskande läkemedelsföretagen. ”Vi ser ett allt större behov av skräddarsydd omvärldsbevakning och beslutsstöd, de tjänster som finns idag är inte tillräckligt smarta”, säger Peter Leander, kommunikationschef Lif

Reform Society har tillsammans med Lif utvecklat en AI-baserad omvärldsbevakare som tränats upp för Life Science och läkemedel. Arty Hälsa är en dynamisk omvärldsbevakare som anpassar sig efter vad du vill veta. Verktygets AI lär känna dig och förstår vad som är relevant för dig och din verksamhet. Onödigt sorteras automatiskt bort och relevanta nyheter och beslut visas kontinuerligt i ditt flöde.

”De verktyg som finns på marknaden är inte tillräckligt träffsäkra och anpassade för det extremt segmenterade medielandskapet som vi befinner oss i idag. Vi diskuterade med Reform Society som också såg att det fanns ett stort behov. Vi startade ett utvecklingsprojekt och har själva använt betaversionen under nio månader. Vår nya AI-kompis Arty har bidragit till både förbättrad omvärldsbevakning och effektivitet så det känns roligt att det äntligen kan lanseras för hela branschen.”, säger Peter Leander.

Arty Hälsa är en ”digital medhjälpare” som blir mer träffsäker ju mer du använder den. Den lyssnar in vad inflytelserika personer hittar sina influenser, bevakar specifika branschmedia, sociala medier och framför allt beslut inom hälso- och sjukvården.

”Vi har under lång tid tränat upp Arty Hälsa för att bevaka läkemedelsfrågor. Arty Hälsa kommer bara bli pricksäkrare när den börjar användas i stor skala. Då blir algoritmen ännu bättre på att prioritera åt våra kunder. Vi har under lång tid sett brister i de bevakningstjänster som finns. De är alldeles för stelbenta. Det här ett startskott som vi tror kommer skaka om hela omvärldsbevakningsbranschen”, säger Birgitta Pagot, vd Reform Society.

Arty Hälsa analyserar inte bara de sökord användaren har angett – den använder orden för att skapa kluster av närliggande ord och taggar, kluster som används för att se mönster och hitta resultat i andra texter. På så sätt får användaren nya rekommendationer för vad som kan vara av intresse, baserat på texterna i sig. Användaren får en bevakningsfunktion som är följsam, smart och kreativ, i en egen applikation i telefonen.

Kontaktuppgifter
Peter Leander, kommunikationschef Lif, 073-995 13 90
Birgitta Pagot, vd Reform Society, 070-422 27 11
Oskar Stenström , kommunikationschef, Reform Society, 072-243 29 60

Om Reform Society
Vi är en rörelse – en federation med flera självständiga kommunikationbyråer som drivs av starka entreprenörer. Vi vill bryta ny mark. Men för att bryta ny mark måste vi bryta med gamla konventioner: om vad kommunikation kan vara och om hur den skapas.

Om Lif
Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.